Tüketici dernekleri de 'bip' sesini istemiyor

Admin 10 Eylül 2015 Önemli Gelişmeler 378 -A+
Uyarı tonunun kaldırılmasının önünü açan taslağa tüketici derneklerinde de destek geldi.
Tüketici dernekleri de 'bip' sesini istemiyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), yayımladığı numara taşıma 'uyarı tonu'nun kaldırılmasının önünü açan yönetmelik taslağına tepkilerin yanında destekler de geliyor. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, bireylerin kullandıkları "her yöne" paketleri nedeniyle uygulamanın işlevini yitirdiğini belirtti. Deniz ayrıca uygulamanın başladığı dönemde yarar sağladığını nacak son dönemde rekabet ortamını olumsuz etkilediği görüşünde.

Rekabet ortamını etkiliyor

Deniz, numara taşıma uyarı tonu düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı dönemde tam rekabet ortamının oluşmasında büyük yarar sağlayan uyarı tonu uygulamasının, ilerleyen süreçte ve günümüzde, bu ortamın oluşmasını olumsuz yönde etkilemektedir" dedi.

GSM operatörlerinin tarifeleri incelendiğinde; her yöne uygulamasının oldukça yaygın olduğuna dikkat çeken Deniz, oluşan rekabet ortamı nedeniyle bu durumun daha da yaygınlaşmakta olduğunu ve bireylerin tarife seçiminde "her yöne" paketlerini tercih ettikleri belirtti.

'Uyarı tonu rahatsız edici sayılıyor'

Bundan dolayı uyarı tonu uygulamasının işlevinin, gerekliliğinin ve özelliğinin, amaca uygun olmaktan uzaklaşmaya başladığına dikkat çeken Deniz şunları söyledi:

"Öte yandan, uyarı tonu uygulamasının rahatsız edici olduğu ve kimi zaman da GSM operatörü değişikliğinin yanlış izlenimlere yol açacağı belirtiliyor. Ancak farklı GSM operatöründen hizmet alan bir aboneyi arayan her yöne paketinin dışında tarifeye tabi abonenin, uyarılmasının, bireylerin evrensel haklarından olan bilgilenme hakkının gereği olduğu da, kuşkusuzdur."

Deniz, Tüketici Birliği Federasyonu olarak bu saptamalar ışığında şu tespitleri sıraladı:

- Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği'nin 18. maddesinde öngörülen değişikliği desteklediğimizi, arayan abonelerden tercih edenler dışındaki aboneler için uyarı tonu uygulamasının sona erdirilmesini,

- Uyarı tonu almayı tercih edenler için de, uyarı tonu (NTS) yerine aranan GSM operatörünün isminin söylendiği uyarı sesi uygulamasının başlatılmasının yararlı olacağı görüşündeyiz.

"Operatör değiştirme bağımsızlığı etkileniyor'

Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD) Başkanı Mehmet Barak da, numara taşıma uyarı tonu ile ilgili mevcut uygulamanın, rekabetin korunmasına aykırı olduğunu söyledi ve "telefonum dinleniyor" izlenimi veren, "çağrı cevaplarını geciktiren, yanlış anlamalara sebebiyet veren rahatsız edici" bir faaliyet olarak nitelendirdi.

Bu uygulamanın "piyasa ekonomisinin geliştirilmesi için derhal düzeltilmesi"ni isteyen Barak, dünyada da uyarı tonunu kullanan sınırlı sayıda ülke bulunduğuna dikkat çekti. Bu ülkelerde de rahatsızlık yarattığı için uyarı tonu uygulamasının kaldırıldığını belirten Barak, "Bize göre, uyarı tonu uygulaması, operatör değiştirme bağımsızlığını etkilemesi sebebiyle, rekabetin önünde büyük engel oluşturuyor" dedi.

'Dava açma hakkımızı kullanırız'

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 73. Maddesi'ne göre, Dernek olarak dava açma hakları olduğunu vurgulayan Barak, "Gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde, bu hakkı kullanacağımızı belirtmek isteriz" dedi.

Barak, uyarı tonunu kullanıcı talebine bırakarak, tüm kullanıcılara yönelik bir uygulama olmaktan çıkarmayı kamuoyu görüşüne açmasının rekabetin etkinleşmesine katkı sağladığı ve tüketici özgürlüğünü artırdığı için uygun olduğunu düşündüklerini belirterek, "Günümüzde toplam tarifelerin çok büyük bir çoğunluğunu her yöne tarifelerin oluşturması nedeniyle bu uygulamanın işlevini tamamlamış olduğunu ve mevcut durumda uyarının abonelerin bağımsız olarak bir operatörden diğerine geçme hakkının sınırlandırıldığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Yorumlar